Aşırı Düşük Savunma

Aşırı Düşük Teklif

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Hazırlanması - Aşırı Düşük Savunma

Aşırı düşük teklif açıklamasının hazırlanması, ihaleye giren firmalar açısından ihale sürecinin en zor aşamalarından biridir.

Aşırı düşük savunma, tarafımızca tüm kontroller ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra size idareye sunulacak şekilde, üst yazısı ile birlikte gönderilmektedir. Sizin yapmanız gereken sadece çıktısını alıp imza ve kaşe yaptıktan sonra ilgili idareye teslim etmektir. Ayrıca konu ile ilgili size bilgilendirme notu hazırlanmakta ve sözlü olarak konu hakkında da bilgi verilmektedir.

Hazırlayacağımız rapor, üst yazı, dilekçe gibi tüm evraklar mevzuattaki son değişikliklere uygun bir şekilde konuya özel emsal kararlarla desteklenmektedir.

Hazırlamış olduğumuz aşırı düşük teklif açıklamasında, tarafımızca yapılan bir eksiklik ya da hata nedeniyle Kamu İhale Kurulu tarafından usulen reddedilmesi halinde ücret iadesini taahhüt ediyoruz.

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi Kamu İhale Genel Tebliğ hükümlerine, Kamu İhale Kurul Kararlarına uygun bir şekilde savunma dosyanızı hatasız bir şekilde hazırlamayı garanti ve taahhüt eder.

İlgili Arama Terimleri :
Aşırı düşük savunma, aşırı düşük hesaplama, aşırı düşük