Devlet İhale Kanunu

Devlet İhale Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Danışmanlık Hizmeti

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Danışmanlığı’nı gerek kamu kurumlarının taşınmaz satış, kiralama ihalelerinde, gerekse özel sektör firmalarının ihale öncesinde veya ihale sonrasında yaşadıkları problemlere yol göstermek amacıyla vermektedir.

Bildiğiniz üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu sadece satış, kiralama vb. işlemlerde uygulanmaktadır. Bu durumdan dolayı çok sık kullanılan bir mevzuat değildir.

Durum böyle olunca idareler ve firmalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun amir hükümleri ve taşınmaz hukuku konularında çok fazla bilgi sahibi olamadığı görünmektedir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Danışmanlığı’nı taşınmaz hukuku ve 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu alanlarında yayımlanmış 12 kitabı, onlarca makalesi bulunan, taşınmaz hukuku alanında yüksek lisans yapmış uzman eliyle yürütmekteyiz. Maalesef 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu konusunda mütevazi olamıyoruz ve iddia ediyoruz. “Daha iyisi yok.”

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacağınız ihalelerde, aşağıda belirtilen konularda danışmanlık desteği vermekteyiz.

  • İdari Şartnamenin Hazırlanması,
  • Teknik Şartnamenin Hazırlanması,
  • Sözleşme Tasarısının Hazırlanması,
  • İşletme Şartnamesinin Hazırlanması (Gerekli ise)
  • İhale İle İlgili Tüm iş ve İşlemlerin Yürütülmesi,