Eğitim Hizmetlerimiz

Eğitim Hizmetlerimiz

Özel Sektöre Yönelik İhale Ve Elektronik İhale Eğitimi

Kurumsal Hizmet içi eğitimler; çalışanların ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanan eğitimlerdir. Eğitimlerin esasları, içeriği ,süresi şirketin yetkilileri ile görüşülerek gereksinimler ve talepler doğrultusunda belirlenir. Katılımcıların gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan eğitimler, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmaktadır.

Sağlık sektörüne özel DMO süreç eğitimleri

Eğitimde, Sağlık Bakanlığı İle Bağlı Kurum Ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Sunumlarını Yürütülmesinde İhtiyaç Duydukları Ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi Satın Alma Yönetmeliği Hükümleri Doğrultusunda Karşılanması Amacıyla Yapılacak Alımlar da Uygulanacak Elektronik İhaleye İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde ilgili tüm süreçler anlatılmaktadır.

 • Sağlık Marketi Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması
 • Ürün Takip Sistemi Kayıtları
 • Ürünlerin Sağlık Market Kapsamında Teknik Uygunluk Değerlendirmeleri
 • Tıbbi Malzemelerin Tavan Fiyatlarının Belirlenmesi
 • Teknik Şartnameler De Yer Alan Hususlara İlişkin İtirazlar
 • İhalenin Tüm Aşamalarının veya Herhangi Bir Aşamasının Elektronik Ortamda Yapılması
 • İhalenin Değerlendirilmesi ve Karara Bağlanması
 • İhaleye Davet Sürecinde KEP Uygulaması
 • Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı KEPHS
 • Yerli Malı ve Yerli Malı Belgesi Olmayan Ürünler İçin Belirlenecek Fiyatlar
 • E Teklif Oturumu
 • E Teklif Yetkilisi Belirleme
 • Fiyat Şifreleme Algoritması
 • E İhale Davet ve Tedarikçilere İlişkin Kriterler
 • E Tekliflerin Verilmesi
 • Teknik İtirazların Yapılması ve Değerlendirilmesi
 • Sağlık Market Uygulaması
 • Sağlık Market Başvuru Aşamaları
 • Teknik Uygunluk Değerlendirme Başvurusunun Yapılması
 • Numune İşlemleri
 • Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması
 • Temsil Belgeleri Teminat Tedarikçi Formu Ürün Formu
 • Ürün Teslim Yeri Şekli ve Süresi
 • Ayıplı Mal
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
 • Anlaşma Kapsamındaki Ürünlerin Yayının Durdurulması
 • Anlaşmanın Askıya Alınması
 • Mücbir Sebepler ve Ek Süre Verilmesi
 • Gecikme Cezaları
 • Anlaşma Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve Anlaşmanın Feshi
 • E Teklif Yetkilisi Değişikliği Bildirimi
 • Vergi ve Harçlar
 • Sair Hükümler
 • Anlaşmanın Geçerlilik Süresi
 • Elektronik İhale
 • E-İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar
 • E-ihale Belgelerin Sunuluş Şekli
 • İhale Dışı Bırakılma Yasak Fiil ve Davranışlar
 • İhale Dokümanı ve Değişiklik Yapılması
 • E-ihale Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar
 • Alternatif Teklif ve Tekliflerin Sunulması Şekli
 • Teminatların Verilmesi Süresi ve Şekli
 • İhalenin Karara Bağlanması ve Tebligata ilişkin Hususlar
 • E-ihale EKAP Süreçleri

Elektronik İhale Eğitim Konuları

 • Elektronik Eksiltme İhale İşlemleri
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği hangi ihalelerde uygulanacaktır?
 • e-Anahtar, e-Teklif, Platform Sorumlusu, Kullanıcı, Zaman Damgası ne demektir?
 • Elektronik İhalelerde uyulması zorunlu hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde bildirim ve tebligatların esasları nelerdir ve nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde idareler ve ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’da kaydı olmalı mıdır?
 • Elektronik İhalelerde yaklaşık maliyet nasıl hazırlanır, yaklaşık maliyet hazırlanırken nelere dikkat edilir?
 • Elektronik İhalelerde ihtiyaç raporu nasıl hazırlanır ve ihtiyaç raporu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
 • Elektronik İhalelerde ihale kaydı ve İKN alınmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde nasıl doküman hazırlanır?
 • Elektronik İhalelerde idari şartname, ön yeterlilik şartnamesi, sözleşme tasarısı ve çerçeve anlaşma tasarısında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde teknik şartnameler hazırlanırken nelere dikkat edilmeli ve sisteme yüklenmesi sırasında nelere dikkat edilmelidir?
 • Elektronik İhalelerde ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları nasıl yapılmalıdır ve Elektronik İhalelerde her bir ihale üyesine yapılması gereken tanımlamalar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde ilanlar da dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde dokümanda değişiklik veya açıklama yapılması nasıl olmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek belgeler nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde geçici teminatlar nasıl kontrol edilir?
 • Elektronik İhalelerde ihale saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde e-eksiltme nasıl yapılmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde ihalenin sonuçlandırılması nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Elektronik İhalelerde çerçeve anlaşma işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde münferit sözleşme işlemleri nasıl yapılır?
 • Elektronik İhalelerde yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ne yapılmalıdır?
 • Elektronik İhalelerde uygulanmayacak hükümler nelerdir?

İlgili Arama Terimleri :
ihale eğitimi, e ihale eğitimi, kamu ihale eğitimi, ihale semineri, elektronik ihale eğitimi, kik eğitimi, kamu ihale mevzuatı eğitimi, ihale mevzuatı eğitimi, kamu ihale kanunu eğitimi