İhale Hukuku

İhale Hukuku

Hak Arama Süreci Yargıya Taşınacaksa 'Dava Dilekçesinin' Hazırlanması

Bildiğiniz üzere Kamu İhale Hukuku uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir hal almıştır. Gelinen nokta itibariyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının önemli ve kritik noktalarına hakim olmak ve bu önemli noktalarla ilgili emsal kararlara en kısa sürede ulaşmak firmalar ve kurumlar açısından son derece sorunlu alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

İhalelerle ilgili olarak hem Kamu İhale Kurumu, hem idare mahkemeleri hem de temyiz aşamasında Danıştay Dairelerince alınan kararlar, yargılamanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için önemli ve kritik rol almaktadır.

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi olarak , Kamu İhale Hukuku kapsamında uzman olan ihale hukuk uzmanlarımız ve bu konuda teknik yeterliliği üst düzeyde bulunan danışmanlarımızla sizlere hizmet vermekteyiz.

Kamu İhale Hukuku, hukuki bilgi ve tecrübenin yanı sıra teknik bilgiyi de beraberinde gerektirmektedir. Bu nedenle, konusunda uzman danışmanlarımız kamuda daha önce bu alanda çalışmış, deneyim sahibi olmuş, Kamu İhale Mevzuatına yönelik onlarca kitap ve makalesi bulunan, konusuna hakim danışmanlar eliyle yürütülmektedir.

  • İdare ile uyuşmazlıklar nedeniyle açılan idari davalar,
  • İdareye Şikâyet ve KİK’e İtirazen Şikâyet başvurularından sonuç alınamaması nedeniyle 60 GÜN içinde açılması gereken davalar,
  • Dava sürecinde yapılması gerekenler,
  • Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ortaya çıkan sorunlarda açılacak davalar,
  • Kamu Davaları,
  • İhalelerden Yasaklanma,

ile ilgili konularda hukuki danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.