Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Kamu İhalelerinde Elektronik İhale Zorunluluğu
20/05/2022
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında (Yeni)
07/04/2022
İhale İlan Bedeli Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru
07/04/2022
Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat Edilecek Hususlar
07/04/2022
28/03/2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
25/03/2022
Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerde Kullanımı Hakkında Duyuru
22/03/2022
Doğrudan Teminler EKAP Üzerinden Duyurulabilecek
01/02/2022
Sınır Değerin Altındaki Tekliflerin Açıklama İstenilmeksizin Reddedileceği Hizmet Alımları
24/01/2022
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20/06/2021
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20/06/2021
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20/06/2021
Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ'e İlişkin Duyuru
28/04/2021
Kamu İhale Kurumundan Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru
27/04/2021
Hizmet İşleri Genel Şartnamesine İlişkin Duyuru
21/04/2021
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.