Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler
04/02/2020
Yapım İşlerinde Yerli Malı Olması Şartı Getirilen Makine Ve Ekipmanlara İlişkin Duyuru
03/02/2020
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 7,36 yükseltildi.
29/01/2020
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak R Katsayısına İlişkin Duyuru
29/01/2020
Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2020 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
28/01/2020
İhalelerde Teminat Olarak Sunulan Kefalet Senetleri Hakkında
17/12/2019
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/11/2019
Elektronik İhalelerde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye Alınmıştır
13/11/2019
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
02/11/2019
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/09/2019
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
13/09/2019
Devredilen Sözleşmelerden Elde Edilen Alt Yüklenici İş Bitirme Belgelerinin İhalelerde Kullanımı
05/09/2019
4735 Sayılı Kanunun Geçici 4 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kamu İhale Kurumu Kurul Kararları
23/08/2019
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1242)
28/06/2019
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1243)
28/06/2019
23/06/2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar
19/06/2019