Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
13/06/2019
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13/06/2019
Mevzuat Değişikliği- İhale Konusu İş İle İlgili Ciro & Yurtdışı İş Deneyim Belgeleri & Serbest Muhasebecilerin Yetkileri
13/06/2019
İhale Komisyon Kararında İdarenin, İdari İşlem İle Doğru Bildirme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılarak Yanlış Yönlendirilmesi Nedeniyle Ödenen 4.280,00-Tl İtirazen Şikayet Başvurusu Bedelinin İstekliye Geri Ödenmesi Hakkında Mahkeme Kararı
29/03/2019
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16/03/2019
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
16/03/2019
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
16/03/2019
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)
09/02/2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (y) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 703)
05/02/2019
Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Dokuz Adet Taşınmazın Satış Ve Kiraya Verilmesine İlişkin İhale Kararlarından Damga Vergisi Alınmadığı Hakkında Sayıştay Kararı
29/01/2019