Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 yükseltildi.
26/01/2021
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ
31/12/2020
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
31/12/2020
Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru
27/11/2020
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
30/09/2020
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30/09/2020
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30/09/2020
Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ
30/09/2020
EKAP Adli Sicil Sorgulama Hizmeti Devreye Alındı
24/08/2020
EKAP Pazarlık Usulü Elektronik İhalede Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye Alındı
24/08/2020
İletişim Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2814)
05/08/2020
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Uluslararası Organizasyon ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2766)
15/07/2020
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2765)
15/07/2020
4735 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Devirlerin Geçerlilik Şeklinin, Devredilecek Sözleşmenin İhale Dokümanında Öngörülen Geçerlilik Şekline Tabi Olduğuna, Devir İşleminden Dolayı 3 Yıllık Devir Yasağının Uygulanmayacağına, Devir Ve Fesihlerin Fiyat Dışı Unsur Puanlamasında Dikkate Alınmayacağına, Uzatılan Sürenin, İdarenin Süre Uzatımına İlişkin Onayının Yükleniciye Bildirildiği Tarihten İtibaren Hesaplanmasının Gerektiği Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
25/06/2020
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.