Neden Vizyonder ?

Neden Vizyonder?

Vizyonder Sayıştay Uzman Denetçileri, Hukukçu, İhale Hukuku Öğretim Görevlisi, Yeminli Mali Müşavir, İç Denetçi, E. Kamu İhale Uzmanı, Emekli Hakim ve İhale Hukukçularını kadrosunda bulundurmaktadır. Farkımız güçlü bir kadroya sahip olmamızdır. Çalıştığımız hiçbir firmaya gerek Kik tarafından gerekse mahkemeler tarafından ret kararı verilmemiştir. Vizyonder firmalar açısından olumlu sonuç alınamayacak ihale dosyalarına yönelik ısraren talep gelmedikçe herhangi bir hukuki süreç için çalışma yapmamaktadır.

Vizyonder İhale Mevzuatı Danışmanlığını teorikten değil, bizzat evrak üzerinden sürdürmektedir. Danışmanlık sadece ihale sürecini değil, sözleşme ve hakkediş süreçlerini de kapsamaktadır. Bu çerçevede iyi bir uygulama örneği olduğundan şirketler için daha öğretici olmaktadır.

Vizyonder, yapılan tüm çalışmaları kayıt altına alıp, takip ve raporlamasını yapmaktadır. Böylece süreç dinamik olarak takip edilebilmektedir.

Vizyonder, Kamu İhale Mevzuat Danışmanlığı kapsamında şirketin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını Sayıştay, Danıştay, KİK ve diğer kararlar ile desteklemektedir.

VİZYONDER Firmanıza Ne Kazandıracak?

 1. İhaleye teklif verme süreciniz doğru zamanda başlar, katılım aşamasına kadar işlemler zamanında yürütülür,
 2. En doğru teklif verme süreci ve şekli uzman kadromuz tarafından belirlenir,
 3. İhale teklif zarflarınız hızlı, eksiksiz ve hatasız hazırlanır,
 4. Hazırlanan ihale dosyalarınız bilgisayar ortamında arşivlenir,
 5. Hesaplamalar, güncellemeler ve belge kontrolleri uzman ekibimiz tarafından yapılmak suretiyle standart formlara aktarılır,
 6. 6.1, 6.2, 6.3, de istenen zorunlu belgelerin VİZYONDER Danışman kurulu tarafından uygunluğunun tespiti yapılır, doğru, eksiksiz ve mevzuata uygun şekilde hazırlanır:
  1. SSK/BAĞ-KUR borcu yoktur yazısı,
  2. Geçici teminatlarını ve kredi tutarları,
  3. İş deneyim belgesinin güncel tutarını,
  4. Ciro güncel tutarının hesaplanması ve teklif fiyatına göre uygun olup olmadığının değerlendirilmesi,
  5. Teklif Mektubu,
  6. İş Deneyim Hesap Tablosu,
  7. Mali Durum Bildirimi,
  8. Yapı Araçları Taahhütnamesi,
  9. Adres Beyanı,
  10. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılmayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname,
  11. Yapı Araçları Bildirisi, İstenen Ana Ekipman Listesi,
  12. Teknik Personel Taahhütnamesi,
  13. Teknik Personel Listesi,
  14. Anahtar Personel Listesi
 7. Sözleşme sonrası ve İtiraz / Şikâyet süreçlerinizde hukuksal desteğiniz verilir. Yürütmeniz gereken tüm kanuni süreç VİZYONDER tarafından lehinize sonuçlandırılmak üzere yönlendirilir.

 

Detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. https://www.vizyonder.org.tr

Telefona Bilgi Alın