Uzman Mütalaası

Uzman Mütalaası

Uzman Mütalaası - Özel Bilirkişi Raporunun Hazırlanması

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293. maddesinde yer alan; tarafların, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından mütalaa alabilecekleri hükmüne dayanılarak, Derneğimizce heyet imzalı olarak uzman mütalaa hazırlanmaktadır.

Günümüzde gerek adli yargı kurumlarında, gerekse hukuk ve idare mahkemelerinde, çözümü uzmanlığı özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişi incelemesi yaptırılması çok yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Vizyonder olarak gerek kamu kurumlarına, gerek özel sektör firmalarına, gerekse şahsılara yönelik aşağıda belirtilen konularda uzman mütalaası hazırlamaktayız.

Vizyonder olarak kadromuzda Uzman Mütalaası Hazırlayan Uzmanlarımız ;

 • E. Sayıştay Uzman Denetçisi,
 • Hukukçu,
 • İhale Hukuku Öğretim Görevlisi,
 • Yeminli Mali Müşavir,
 • İç Denetçi,
 • E. Kamu İhale Uzmanı,
 • Emekli Hakim,
 • İhale Hukuku Uzmanları,
 • Bilirkişiler.

Uzman Mütalaası Hazırladığımız Konular

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
 • Diğer Kamu Mali Mevzuatına Yönelik Konular.

Not: Devam eden yargılama sürecinde Uzman Mütalaası hazırlanmadan önce konu hakkında gerekli belgelerden ön inceleme yapıldıktan sonra tarafımızca haklı olduğunuz kanaatine varıldığı takdirde Uzman Mütalaası hazırlanmaktadır.

Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.